ΕΚΔΡΟΜΕΣ

02/04/2023 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΓΕΑΣ- ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ (ΔΑΣΟΣ ΣΚΙΡΙΤΩΝ)

02/04/2023 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΓΕΑΣ- ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ (ΔΑΣΟΣ ΣΚΙΡΙΤΩΝ)

ΑΡΚΑΔΙΑ
Τιμή ανά άτομο 20